Izaberite stranicu

Школски одбор

Скупштина града Београда доноси решење о именовању чланова Школског одбора Геодетске техничке школе на период од четири године. Школски одбор има девет чланова.
Троје представника запослених чине: Виолета Ђурђевић, дипл.геодетски инжењер, Владимир Љубичић, дипл.геодетски инжењер и Ружица Петровић Гашевић, дипл.психолог.
Представници родитеља у школском одбору су: Карoлина Тасовац, Контић Мирослав и Маја Кнежевић.
Представници јединице локалне самоуправе су: Димитрије Живковић, Саша Младеновић, Далибор Столић.
Школски одбор представља и заступа Виолета Ђурђевић,проф. као председник Школског одбора .

Трајање мандата Школског одбора од 23.07.2018. – 22.07.2022.год